Huisregels

 

  • Een behandeling is volgens afspraak.
  • Kosten per behandeling zijn afhankelijk van de tijdsduur. 
  • Bij verhindering dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden, anders worden de kosten in rekening gebracht.
  • Mobiele telefoons gaan in principe uit tijdens de behandeling. Uiteraard in overleg kan daarvan afgeweken worden.
  • Charlotte van Diepeningen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Ten aanzien van de behandeling

  • Bij aanvang van uw eerste behandeling kunnen er een aantal vragen gesteld worden betreffende uw medisch en persoonlijk relevant verleden.
  • Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de therapeute de behandeling aanpassen of zo nodig staken en u doorverwijzen naar een arts.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kan ik u vragen met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast kan worden of aangepast moet worden.
  • Eventueel medicijngebruik, zoals bijvoorbeeld bloedverdunners dient u aan de therapeute mede te delen.